Publikationer

Håller på att lägga in mina publikationer, inte klart ännu. Tyvärr

Min avhandling på Karolinska Institutet år 2009: Economic evaluation of public health programs -Constraints and opportunities

Utvalda svenska rapporter

Skattning av kostnader och hälsa om riskfaktorer ändras i Stockholm (RHS-modellen Risk factors, health and societal costs), år 2014:  Ändrade levnadsvanor i Stockholms län -RHS modellen

En lathund i hälsoekonomiska utvärderingar gjord för Primärvården Göteborg, år 2013:  Hur gör man hälsoekonomiska utvärderingar? Praktisk handledning för livsstilsprogram i Primärvården Göteborg

Utvalda vetenskapliga artiklar

 

En artikel om finansiella skäl för kommuner och landsting att satsa på folkhälsa: Financial incentives Scand J Public Health 2011

 

Tekniska rapporter över modeller

Markov-modell för kostnadseffektivitetsanalyser av rökslut, uppdaterad version år 2015, teknisk rapport: Smoking cessation cost-effectiveness model version 3 2015

Markov-modell för kostnadseffektivitetsanalyser av insatser mot riskfaktorer för diabetes och hjärtkärlsjukdom, år 2008, teknisk rapport: Metabolic disease cost-effectiveness model version 2008 

Skattningsmodell över hur samhällskostnader och hälsa ändras då riskfaktorer ändras, från år 2014, teknisk rapport: Model RHS Risk factors, health and societal costs